"ตรายางหมึกในตัวแบบพลิก (เนื้อยางพาราแท้)" มีน้ำหมึกให้เลือก 3 สี คือ น้ำเงิน/แดง/ดำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hot Promotion

ราคาตรายาง

ตรายางธรรมดา


ตรายางหมึกในตัว


ตรายางด่วน


ตรายางสำเร็จรูป

ตราปั้มนูน