ตรายางหมึกในตัวในตารางราคานี้
เป็น "หมึกในตัวแบบพลิก
(เนื้อยางพาราแท้)"

มีน้ำหมึกให้เลือก 3 สี
คือ น้ำเงิน/แดง/ดำ
สำหรับ Hot Promotion อ่านรายละเอียด ตามลิงค์นี้ค่ะ
http://trayangonline.com/promotion.html

Updated Price : 22-May-2017

Updated Price : 22-May-2017
Hot Promotion


ราคาตรายาง

ตรายางธรรมดา


ตรายางหมึกในตัว


ตรายางด่วน


ตรายางสำเร็จรูป

ตราปั้มนูน