การชำระเงิน
เพื่อเป็นการยืนยืนความประสงค์ในการสั่งทำ หลังจากที่ท่านได้สอบถามราคาจนเป็นที่พอใจ และต้องการสั่งทำตรายาง ทางเราขอความกรุณาให้ท่านได้โปรดทำการชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดก่อนในเบื้องต้น ตามขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่อไปนี้

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “พิกเซล พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์”
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เลขที่บัญชี 732 - 2 - 00229 - 3

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “น.ส.วรรณวิภา  อุณาตระการ”
สาขาย่อย อ่อนนุช ซอย 16
เลขที่บัญชี 244 - 0 - 46438 - 2
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “น.ส.วรรณวิภา  อุณาตระการ”
สาขา เดอะ มอลล์ บางกะปิ
เลขที่บัญชี 160 - 258713 - 7

2. ส่งรายละเอียดของตรายางที่ต้องการสั่งทำ พร้อมสแกนหรือถ่ายรูปสลิปใบนำฝาก หรือ สลิป ATM (ซึ่งเป็นหลักฐานในการโอนเงิน) ส่งอีเมล์มายัง  trayang.online2008@gmail.com

กรุณาระบุ ชื่อบุคคล ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ครบถ้วน และชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งสินค้า และติดต่อกลับ กรณีเกิดเหตุขัดข้องบางประการ


 3. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะส่งอีเมล์ตอบกลับไป เพื่อเป็นการยืนยันการรับทราบคำสั่งซื้อของท่าน

------------------------------------------------------------------------------------------
การจัดส่งสินค้า

       ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าตามที่ท่านสั่งทำโดยทางไปรษณีย์เท่านั้น และจะถึงมือท่าน ภายใน 3 - 4 วัน นับตั้งแต่วันที่ยืนยันการสั่งทำด้วยการโอนชำระเงินค่าตรายาง ก่อนเวลา 13.00 น. ของวันที่โอนเงิน

       ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ครั้งละ 60 บาท
(ไม่ว่าจะสั่งทำจำนวนกี่อัน มีอัตราเดียว คือครั้งละ 60 บาท)

 

 

Hot Promotion

ราคาตรายาง

ตรายางธรรมดา


ตรายางหมึกในตัว


ตรายางด่วน


ตรายางสำเร็จรูป

ตราปั้มนูน